[CT.360game.vn]

Hệ thống Cánh

  • Cánh ngoài việc tạo cho các chư vị Cường Giả một ngoại hình đẹp đẽ còn giúp gia tăng đáng kể Lực Chiến của bản thân.
  • Nâng cấp Cánh cần tốn Linh Vũ Hồn.

Cánh | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Cánh | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

  • Kỹ năng Cánh chỉ có thể học được từ sách kỹ năng ( rơi ra từ việc đánh BOSS, tham gia hoạt động)
  • Khi sử dụng sách kỹ năng có xác xuất ngẫu nhiên thay thế kỹ năng đang có bất kỳ, hoặc tăng thêm kỹ năng mới.
  • Cùng 1 loại kỹ năng có thể học ở nhiều ô kỹ năng.

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top