Hệ thống Cửa hàng

[CT.360game.vn]

Hệ thống Cửa Hàng Tiện Lợi

  • Chọn "Túi", sau đó chọn "Tiệm Tiện Lợi"
  • Trong "Tiệm Tiện Lợi" có thể mua các loại thuốc, vật dụng thường dùng.

Hệ thống Cửa Hàng | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Hệ thống Cửa Hàng Trân Bảo

  • Chọn "Cửa Hàng"
  • Cửa hàng Trân Bảo chuyên bán những kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ. Chỉ cần các cường giả hô 1 tiếng sẽ có ngay lập tức món mình cần!

Hệ thống Cửa Hàng | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Hệ thống Cửa Hàng | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top