Hệ thống Giao dịch

[CT.360game.vn]

Hệ thống Giao Dịch

 • Click vào nhân vật và chọn như hình để tiến hành giao dịch.

Giao Dịch | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Giao dịch

 • Chỉ có thể giao dịch vật phẩm không khóa và Củ.
 • Giao dịch qua chợ:
  • Có thể treo bán vật phẩm tại Chợ để có thêm tiền tài.
  • Mua nhanh bằng cách click vào chữ xanh như hình dưới.
  • Giao dịch trên chợ sẽ bị tính phí buôn bán (bán thành công sẽ nhận được 80% giá trị vật phẩm đã bán).
  • Nếu là VIP Bạch Kim sẽ nhận được 98% giá trị vật phẩm đã bán.
  • Rời mạng sẽ không hiển thị thông tin vật phẩm bán.

Giao Dịch | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Mua nhanh

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top