Hệ thống Treo máy

[CT.360game.vn]

Hệ thống Treo máy (Auto)

 • Phím tắt A để tự động treo máy

Hệ thống Auto | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Ấn phím A để treo máy

 • Hoặc có thể chọn như hình dưới để điều chỉnh theo ý thích tính năng Treo máy

Hệ thống Auto | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Tự điều chỉnh

 • Một số tính năng độc đáo có sẵn trong auto:
  • Tự động mua thuốc
  • Tự động hồi máu
  • Tự bán và lọc các vật phẩm theo thuộc tính được thiết lập
  • Thiết lập các kỹ năng muốn có khi treo máy

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top