Cập nhật mới - Đấu trường Chí Tôn

25/09

Tính năng hấp dẫn khác

[CT.360game.vn]

Tính năng hấp dẫn khác

Mở thêm Tước Vị mới
  • Hệ thống Tước Vị được cập nhật thêm 4 cấp mới.
  • Chư vị Cường Giả nếu còn điểm tích lũy sẽ được tăng cấp Tước Vị.

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song