Cập nhật mới - Thiên Thư

16/10

Hệ Thống Thiên Thư

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Cập nhật mới Thiên Thư sẽ được mở vào ngày 16/10! Sẽ giúp chư vị Cường Giả Tiến cấp Danh Hiệu tăng cao Lực Chiến thỏa sức tung hoành.

Hệ Thống Thiên Thư

Tiến cấp Danh Hiệu:

Lưu ý

 • Các danh hiệu trong Thành tựu và  Đặc Biệt mới có thể dùng Tiến Cấp . Chọn vào tên loại danh hiệu để lựa chọn danh hiệu tiến cấp.
 • Chúc phúc sẽ xóa vào lúc 6h sáng.

 • Nguyên liệu tiến cấp: Minh Linh Tuyền Thủy

Dùng Danh Hiệu tăng Lực Chiến:
  • Chọn 1 Danh hiệu chính sẽ nhận 100% thuộc tính của Danh hiệu.

  • Chọn 1 Danh hiệu phụ, nhận 30% thuộc tính Danh hiệu phụ - nếu kích hoạt thêm sẽ nhận tăng 100%.

  • Các danh hiệu còn lại chỉ có thể nhận 30% thuộc tính danh hiệu.
  • Nguyên liệu sử dụng chính.

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song