Tham gia

Chơi Cửu Tinh có quà liền tay 2

27/07

Thể lệ

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song. Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được mang đến cho chư vị Cường giả sự kiện: Chơi Cửu Tinh có quà liền tay 2.

Thời gian & Thể lệ

  • Đối tượng tham gia: CHỈ DÀNH CHO CÁC NGƯỜI CHƠI ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LẦN 1.
  • Thời gian diễn ra chương trình: Từ 27.7 đến hết 23.8.2015.

Cách tham gia

  • Tất cả những tài khoản có nhân vật đủ điều kiện tham gia chương trình, khi đạt được đến mốc level quy định có thể nhận phần thưởng tương ứng.
  • Mỗi mốc phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
  • Cho phép nhận dồn nhiều mốc.
LevelPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
80 100 Củ Khoá 5 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 5 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn  2 Khoá
85 100 Củ Khoá 10 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 10 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn  5 Khoá
90 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn  10 Khoá
95 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Đá trang bị 50 Khoá
100 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Đá trang bị 75 Khoá
105 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Đá trang bị 100 Khoá
110 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Đá Hồn Thú 15 Khoá
Hồn Phách Chi Linh 10 Khoá
111 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Linh Vũ Hồn 10 Khoá
Quả Linh Hồn 10 Khoá
112 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Đá trác việt 15 Khoá
Đá tẩy luyện - cực 15 Khoá
113 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Tâm Cảnh Phá Đơn 25 Khoá
Thiên Tinh Tinh Hoa 25 Khoá
114 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Hồng Nhan Hoá Đơn 20 Khoá
Hạt tinh thần 250 Khoá
115 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Thú cưỡi chất đơn 10 Khoá
Thú cười tiềm đơn 3 Khoá
116 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Dực vệ chất đơn 10 Khoá
Dực về tiềm đơn 3 Khoá
117 Củ khoá * 100 15 Khoá -
Bạc khoá * 10 vạn 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Thiên Hoả Chất Đơn 10 Khoá
Thiên hoả Tiềm đơn 3 Khoá
118 100 Củ Khoá 15 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 15 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Hồng Nhan Chất Đơn 10 Khoá
Hồng Nhan Tiềm Đơn 3 Khoá
119 100 Củ Khoá 50 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 20 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Huyết Công Phòng Đơn 10 Khoá
Chứng Nhận Thiên Nguyên 10 Khoá
120 100 Củ Khoá 50 Khoá -
10 vạn Bạc Khoá 20 Khoá
Túi sinh lực nhỏ 5 Khoá
Huyết Công Phòng Đơn 10 Khoá
Chứng Nhận Thiên Nguyên 10 Khoá
Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song