Tham gia

Chơi Cửu Tinh Có Quà Liền Tay

26/06

Chơi Cửu Tinh Vô Song nhận quà 3Q

Cấp 60 - 78

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
60 Liệt Không Chu Tước Trảo(+10)(7 ngày) 1 Khóa 7 ngày
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Thẻ Binh Sĩ 2 Khóa Vĩnh Viễn
Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 10 Khóa 30 Ngày
Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 10 Khóa 30 Ngày
70 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
78 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 85 - 96

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
85 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
89 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
93 Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Binh Sĩ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
96 Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 99 - 107

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
99 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
103 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 2 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
105 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày
107 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

Cấp 109 - 114

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
109 Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày
333 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
112 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa Vĩnh Viễn
555 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
114 Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
888 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
116 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 10 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 10 Khóa 7 Ngày
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 5 Khóa 7 Ngày
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 5 Khóa Vĩnh Viễn
9999 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày

ky-nang

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song