Tham gia

Chơi Cửu Tinh Có Quà Liền Tay

26/06

Chơi Cửu Tinh Vô Song nhận quà 9K

Cấp 60 - 80

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
60 2000 Củ Khóa 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
70 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Hạt Giống 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
78 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 1 Khóa
85 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv5 3 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 2 Khóa

Cấp 89 - 97

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
89 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 3 Khóa
93 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Rương Rượu 5 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
96 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 10 Khóa
99 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa

Cấp 103 - 109

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
103 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Đá Tinh Luyện 50 Khóa
105 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-sơ 10 Khóa
107 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-sơ 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
109 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa

Cấp 112 - 116

Lv Cửu Tinh yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
112 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
114 2000 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Chân Nguyên - Giáp (Cảnh Giới 1) 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 5 Khóa
116 2000 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Hạc Đăng (độ tiện nghi: 40) 1 Khóa

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song