PHIÊN BẢN MỚI - Thập Diện Mai Phục

10/12

Thí Luyện Cơ Quan

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Bang Hội: Thí Luyện Cơ Quan

Đối Tượng Tham Gia:
 • Tất cả người chơi đã vào bang hội đều có thể tham gia hoạt động.
 • Diễn ra từ 12h đến 23h vào các ngày Thứ hai, Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần.

Quy tắc báo danh
 • Báo danh trước 15 phút trước khi diễn ra hoạt động.
 • Chỉ có Bang Chủ/Phó Bang Chủ mới được phép báo danh tham gia.
 • Mỗi lần báo danh tiêu hao tài nguyên của bang hội bao gồm: 1000 vạn bạc + 1 Thanh Long + Bạch Hổ + 1 Chu Tước + 1 Huyền Võ.

Quy tắc tham gia
 • Đến thời gian hoạt động các thành viên trong bang có thể tiến vào khu vực Thí Luyện để tham gia hoạt động.
 • Hoạt động gồm 5 vòng, mỗi vòng tạo mới 3 lần Bẫy Địa Thích và 1 lần thu thập cờ.
 • Tổng kết sau mỗi vòng, người chưa trọng thương +100 điểm, người bị trọng thương +50 điểm.
 • Người chưa trọng thương có thể thu thập cờ trắng, mỗi cờ +10 điểm.
 • Người bị trọng thương có thể thu thập cờ đen, mỗi cờ +5 điểm.
 • Người bị trọng thương có thể dùng 10 củ để xóa tình trạng Oan Hồ tại Cơ Quan Cờ Chiến.


Cơ Quan Cờ Chiến

Phần thưởng

   

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song