VIP 360Game nhận quà Cửu Tinh Vô Song

26/06

VIP 360Game nhận quà Cửu Tinh Vô Song

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được mang đến cho chư vị cường giả sự kiện VIP 360Game Nhận Quà Cửu Tinh Vô Song. Cách tham gia rất đơn giản, chỉ cần dùng tài khoản đang là VIP 1 đến VIP 8 của 360Game tham gia sẽ được nhận quà ngay!

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song| 360game.vn

Thời gian & điều kiện tham gia:

 • Bắt đầu: 09:00 thứ sáu, ngày 26/06/2015
 • Kết thúc: không có thời gian kết thúc
 • Điều kiện:
  • Tất cả các game thủ có VIP từ 360Gamecó tham gia chơi Cửu Tinh Vô Song.

Hướng dẫn tham gia:

 • Chư vị cường giả đủ điều kiện sẽ được nhận thưởng.
 • Phải đăng nhập game Cửu Tinh Vô Song tại website http://ct.360game.vn để nhận thưởng sự kiện VIP 360Game sau đó có thể trải nghiệm game tại mini-client 360Play.vn như sở thích.
 • Lưu ý: khi click không nhận được phần thưởng (do lag) thì hãy F5 lại game để nhận.

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song| 360game.vn

Phần thưởng

Quà VIP 360Danh hiệu VIP 360
 • Chỉ tài khoản VIP 1 đến VIP 8 của cổng Game 360Game mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần gói phần thưởng tương ứng mốc VIP mà tài khoản đã đạt.
 • Một tài khoản có thể nhận thưởng ở nhiều máy chủ.

Vd: Người chơi A đạt mức VIP 7 của cổng Game 360 vào Game Cửu Tinh sẽ nhận gói quà VIP 7 tương ứng và còn có thể nhận được gói quà các cấp VIP thấp hơn ( lưu ý :Mỗi gói quà chỉ nhận được 1 lần)

 • Chỉ tài khoản VIP 5 đến VIP 8 của cổng 360Game mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất danh hiệu tương ứng với mốc VIP của tài khoản.
 • Cho phép tài khoản có thể nhận thưởng ở nhiều máy chủ.
 • Mỗi lần chỉ sử dụng được 01 danh hiệu.

Cấp VIP 360GamePhần thưởngChi tiếtSố lượngTính chất
1 Túi quà VIP 1 100 củ khoá 1 Khoá
10 vạn bạc khoá 2
Bùa truyền tống 5
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
2 Túi quà VIP 2 Sách 1 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 4
Đá Trang Bị 8
Hồng Nhàn Thành Đơn 8
3 Túi quà VIP 3 Sách 2 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 5
Đá Trang Bị 11
Hồng Nhàn Thành Đơn 11
4 Túi quà VIP 4 Sách 3 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 6
Đá Trang Bị 14
Hồng Nhàn Thành Đơn 14
5 Túi quà VIP 5 Sách 5 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 7
Đá Trang Bị 17
Hồng Nhàn Thành Đơn 17
6 Túi quà VIP 6 Sách 8 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 8
Đá Trang Bị 20
Hồng Nhàn Thành Đơn 20
7 Túi quà VIP 7 Sách 10 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 9
Đá Trang Bị 23
Hồng Nhàn Thành Đơn 23
8 Túi quà VIP 8 Sách 20 vạn Exp 5 Khoá
1 Vạn Huyền Khí Đơn 10
Đá Trang Bị 26
Hồng Nhàn Thành Đơn 26

 

 

Tên danh hiệuHình ảnhThuộc tính cộng thêm

360GAME VIP 5

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song| 360game.vn

Tấn công + 50
Phòng thủ + 20
Sinh lực + 100
Chính xác + 50
Né tránh + 10
Bạo kích + 10

360GAME VIP 6

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song| 360game.vn

Tấn công + 55
Phòng thủ + 25
Sinh lực + 150
Chính xác + 55
Né tránh + 15
Bạo kích + 15

360GAME VIP 7

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song| 360game.vn

Tấn công + 60
Phòng thủ + 30
Sinh lực + 200
Chính xác + 60
Né tránh + 20
Bạo kích + 20

360GAME VIP 8

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song| 360game.vn

Tấn công + 70
Phòng thủ + 35
Sinh lực + 250
Chính xác + 65
Né tránh + 25
Bạo Kích + 25

Lưu ý

Chư vị cường giả nào đã tham gia & nhận thưởng tại mốc VIP cũ sẽ không được nhận lại, nhưng vẫn có thể tham gia và nhận thưởng sự kiện tại các mốc VIP mới.

Chúc Chư vị cường giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song với chương trình"VIP 360Game Nhận Quà Cửu Tinh Vô Song"!

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song