26/6 | Bảo trì cập nhật mới

26/6 | Bảo trì cập nhật mới

25-06-2015

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin thông báo: từ 07:00 đến 09:00 thứ sáu, ngày 26/06/2015 sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Cửu Tinh Vô Song để cập nhật mới một số tính năng.

Thời gian cập nhật:

  • Bắt đầu: 07:00 thứ sáu, ngày 26/06/2015.
  • Kết thúc: 09:00 thứ sáu, ngày 26/06/2015.
  • Trong thời gian bảo trì chư vị cường giả sẽ không đăng nhập được vào game Cửu Tinh Vô Song.
  • Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm sẽ có thông báo tại trang chủ Cửu Tinh Vô Song.

Nội dung cập nhật:

Top