Bảo trì các máy chủ Cửu Tinh vào lúc 2:3...

Bảo trì các máy chủ Cửu Tinh vào lúc 2:30 ngày 30/7/2015

29-07-2015

[CT.360game.vn]

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được thông báo bảo trì các máy chủ Cửu Tinh theo lịch trình sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 02:30 đến 03:30 thứ năm ngày 30/7/2015
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì: chư vị cường giả sẽ không đăng nhập vào các máy chủ Cửu Tinh được.

Xin được cáo lỗi vì sự bất tiện này! Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm hơn dự định sẽ có thông báo tại trang chủ CT.360game.vn

Top