Bảo trì diễn đàn Cửu Tinh Vô Song

Bảo trì diễn đàn Cửu Tinh Vô Song

17-06-2015

[CT.360game.vn]

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được thông báo bảo trì diễn đàn Cửu Tinh Vô Song.

Webgame Khoa Huyễn nhập vai Cửu Tinh Vô Song

  • Thời gian bảo trì:từ 10:30 thứ tư ngày 17/06/2015 đến 10:00 thứ năm ngày 18/06/2015.
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì: chư vị cường giả sẽ không tham gia thảo luận, tra cứu thông tin tại diễn đàn Cửu Tinh Vô Song được.

Xin được cáo lỗi vì sự bất tiện này! Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm hơn dự định sẽ có thông báo tại trang chủ CT.360game.vn

Top