Bảo trì máy chủ Cửu Tinh 13-14-15-16

Bảo trì máy chủ Cửu Tinh 13-14-15-16

18-06-2015

[CT.360game.vn]

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được thông báo bảo trì các máy chủ:

>> Cửu Tinh 13 <<

>> Cửu Tinh 14 <<

 >> Cửu Tinh 15 <<

>> Cửu Tinh 16 <<

  • Thời gian bảo trì: Từ 22:00 thứ năm ngày 18/06/2015cho đến khi hoàn thành (sẽ có thông báo tại trang chủ)
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì: chư vị cường giả sẽ không đăng nhập vào các máy chủ Cửu Tinh 13 - Cửu Tinh 14 - Cửu Tinh 15 - Cửu Tinh 16 được.

Xin được cáo lỗi vì sự bất tiện này! Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm hơn dự định sẽ có thông báo tại trang chủ CT.360game.vn

Top