Bảo trì trang đăng nhập ngày 11/10/2015

Bảo trì trang đăng nhập ngày 11/10/2015

10-10-2015

[CT.360game.vn]

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được thông báo bảo trì các trang đăng nhập Cửu Tinh theo lịch trình sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 06:30 đến 07:00 chủ nhật ngày 11/10/2015
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì:
    • Không thể truy cập được trang đăng nhập của Cửu Tinh Vô Song.
    • Những Cường Giả đang trong Game vẫn có thể chơi bình thường.

Xin được cáo lỗi vì sự bất tiện này! Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm hơn dự định sẽ có thông báo tại trang chủ CT.360game.vn

Top