Các Ưu Đãi " KHỦNG " Dành Cho Các Cường ...

Các Ưu Đãi " KHỦNG " Dành Cho Các Cường Giả tại MU - Huyền Thoại Trở Lại

21-03-2016

Các Cường Giả thân mến,

Vào 29/03 này, Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại sẽ diễn ra các hoạt động ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho những thành viên Game Cửu Tinh Vô Song khi chuyển qua trải nghiệm. Với Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại, chắc chắn các bạn sẽ tìm được những khoảng thời gian giải trí vui vẻ như trước đây.

Thời gian chương trình

 • Bắt đầu từ:10:00 ngày 29/03/2016.
 • Kết thúc:23:59 ngày 30/04/2016.

Ưu đãi 1: Gói hỗ trợ theo đẳng cấp

 • Đối tượng nhận thưởng: Tất cả người chơi tại Game Cửu Tinh Vô Song.
 • Điều kiện nhận thưởng:
  • Tài khoản tham gia nhận thưởng phải có nhân vật tại Game Cửu Tinh Vô Song.
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại máy chủ do Ban Điều Hành chỉ định. (Máy chủ MU 233 mở lúc 9h00 ngày 29/03/2016).
 • Game nhận thưởng: Nhận thưởng tại Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại.
 • Phần thưởng:
  • Tuỳ theo cấp độ của người chơi tại Game Cửu Tinh Vô Song (tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016) sẽ nhận được phần thưởng Tân Thủ từ Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại.
Nhóm cấp độ
nhân vật Cửu Tinh
Gói Phần ThưởngTên Phần ThưởngSố LượngTình trạng
1 – 120Gói Tân Thủ 1Củ Khóa500khóa
Ngọc Bless4khóa
Đá Tăng Thú-Sơ4khóa
Hồn Angel4khóa
Zen500.000khóa
SP5.000khóa
121 – 170Gói Tân Thủ 3Củ Khóa2.000khóa
Ngọc Bless18khóa
Đá Tăng Thú-Sơ8khóa
Ngọc Angel-Sơ8khóa
Khế Ước Lính Thuê8khóa
Zen2.000.000khóa
SP20.000khóa
Từ 171 trở lênGói Tân Thủ 5Củ Khóa5.000khóa
Ngọc Bless38khóa
Ngọc Angel-Sơ12khóa
Khế Ước Lính Thuê12khóa
Đá Tăng Thần Khí-Sơ12khóa
Đá Tăng Magic Face-Sơ12khóa
Đá Tăng Tay Thần-Sơ12khóa
Zen5.000.000khóa
SP50.000khóa

Lưu ý:

 • Tài khoản tham gia đăng ký nhận thưởng tại Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại phải cùng tài khoản đã tham gia tại Game Cửu Tinh Vô Song
 • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tham gia nhận thưởng tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại một lần duy nhất.
 • Tuỳ theo đẳng cấp nhân vật tại Game Cửu Tinh Vô Song sẽ nhận được gói hỗ trợ tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại tương ứng và chỉ có thể nhận một lần duy nhất.

Ưu đãi 2: Gói hỗ trợ chuyển đổi Củ Game Cửu Tinh Vô Song sang Củ Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại:

 • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại Game Cửu Tinh Vô Song.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả tài khoản tham gia tại Game Cửu Tinh Vô Song vẫn còn tồn lượng Củ tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016.
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại máy chủ WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại do Ban Điều Hành chỉ định thì mới được nhận Củ chuyển đổi. (Máy chủ MU 233 mở lúc 9h00 ngày 29/03/2016).
 • Nội dung: Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin lượng Củ còn tồn trong các tài khoản tham gia tại Game Cửu Tinh Vô Song để đổi sang Củ tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại theo công thức:
  Công Thức
  01 Củ Cửu Tinh = 01 Củ MU

Lưu ý:

   • Tài khoản đăng ký tham gia nhận thưởng tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại phải cùng tài khoản tham gia tại Game Cửu Tinh Vô Song.
   • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia 1 lần duy nhất.
   • Trong trường hợp 1 tài khoản tại Game Cửu Tinh Vô Song có nhiều nhân vật thì lượng Củ được chuyển sang = Tổng lượng Củ còn tồn trong các nhân vật.(tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016)
Tài Khoản: Account ACủ
Nhân Vật 11.000
Nhân Vật 25.000
Tổng lượng Củ CT chuyển sang Củ MU6.000

Ưu đãi 3: Gói hỗ trợ VIP

 • Đối tượng nhận thưởng:
  • Tất cả tài khoản có nhân vật đang là Top Level, Top Lực Chiến trong Game Cửu Tinh Vô Song tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016.
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại máy chủ Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại do Ban Điều Hành chỉ định thì mới được nhận Củ chuyển đổi. (Máy chủ MU 233 mở lúc 9h00 ngày 29/03/2016).
 • Game nhận thưởng: Nhận thưởng tại Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại.
 • Phần thưởng:
Đối tượng ( tại mỗi máy chủ Game Cửu Tinh )Phần thưởng ở Webgame MUSố lượngTính Chất
Top 10 Level Cửu TinhCủ Khóa50.000Khóa
Top 10 Lực Chiến Cửu TinhCủ Khóa50.000Khóa

Lưu ý:

 • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tham gia nhận thưởng 1 lần duy nhất.

Ưu đãi 4: Gói Phú Hộ:

 • Đối tượng nhận thưởng:
  • Tất cả nhân vật đã từng nạp Củ vào Game Cửu Tinh Vô Song theo các mốc bên dưới tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016.
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại máy chủ Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại do Ban Điều Hành chỉ định thì mới được nhận Củ chuyển đổi. (Máy chủ MU 233 mở lúc 9h00 ngày 29/03/2016).
 • Game nhận thưởng: Nhận thưởng tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại.
 • Phần thưởng:
Số tiền đã nạp
(VNĐ)
ThưởngTên Phần ThưởngSố LượngTình trạng
Đã nạp từ 1,200,000 Củ trở lênGói Phú Hộ 6
Gói Cánh Bậc 61khóa
Ngọc Bless500khóa
Đá Tăng Thú-Sơ500khóa
Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]500khóa
Khế Ước Lính Thuê500khóa
Ngọc Angel-Sơ500khóa
Đá Tăng Thần Khí-Sơ500khóa
Đá Tăng Tay Thần-Sơ500khóa
Đá Tăng Magic Face-Sơ500khóa
Đá Tăng Huyết Thuẫn-Sơ500khóa
Đã nạp từ 600,000 – 1,199,999 CủGói Phú Hộ 5Gói Cánh Bậc 51khóa
Ngọc Bless300khóa
Đá Tăng Thú-Sơ300khóa
Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]300khóa
Khế Ước Lính Thuê300khóa
Ngọc Angel-Sơ300khóa
Đá Tăng Thần Khí-Sơ300khóa
Đá Tăng Tay Thần-Sơ300khóa
Đá Tăng Magic Face-Sơ300khóa
Đá Tăng Huyết Thuẫn-Sơ350khóa
Đã nạp từ 120,000 – 599,999 CủGói Phú Hộ 4Gói Cánh Bậc 41khóa
Ngọc Bless50khóa
Đá Tăng Thú-Sơ50khóa
Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]50khóa
Khế Ước Lính Thuê50khóa
Ngọc Angel-Sơ50khóa
Đá Tăng Thần Khí-Sơ50khóa
Đá Tăng Tay Thần-Sơ50khóa
Đã nạp từ 60,000 – 119,999 CủGói Phú Hộ 3Ngọc Bless30khóa
Đá Tăng Thú-Sơ30khóa
Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]30khóa
Khế Ước Lính Thuê30khóa
Ngọc Angel-Sơ30khóa
Đá Tăng Thần Khí-Sơ30khóa
Đá Tăng Tay Thần-Sơ30khóa
Đã nạp từ 30,000 – 59,999 CủGói Phú Hộ 2Ngọc Bless20khóa
Đá Tăng Thú-Sơ20khóa
Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]20khóa
Khế Ước Lính Thuê20khóa
Ngọc Angel-Sơ20khóa
Đá Tăng Thần Khí-Sơ20khóa
Đã nạp từ 5,000 – 29,999 CủGói Phú Hộ 1Ngọc Bless5khóa
Đá Tăng Thú-Sơ5khóa
Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]5khóa
Khế Ước Lính Thuê5khóa
Ngọc Angel-Sơ5khóa

Lưu ý:

 • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia nhận hỗ trợ 1 lần duy nhất.
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận tương ứng với 1 mốc duy nhất.

Đến với Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại người chơi sẽ choáng ngợp bởi những hình ảnh quen thuộc của vùng đất Lorencia, thảo nguyên Noria, Davias băng giá, hay đáy biển Atlan,... nhưng đẹp mắt hơn nhiều với độ sắc nét cao nhờ được thiết kế trên nền đồ họa 3D. Bên cạnh đó, Webgame MU - Huyền Thoại Trở Lại sở hữu hệ thống pet, đồng hành và thú cưỡi mới lạ và đặc sắc nhờ sự đa dạng về hình dáng và chủng loại. Thêm nữa, các vật nuôi, đồng hành và thú cưỡi đều sở hữu vẻ bề ngoài đẹp mắt khiến cho bạn hứng thú hơn khi trải nghiệm game.

Top