Code VIP tháng 11 dành tặng Cường Giả VI...

Code VIP tháng 11 dành tặng Cường Giả VIP!

19-11-2015

[CT.360game.vn]

Thể lệ, đối tượng & thời gian tham gia:

  • Thể lệ:
    • Các Cường giả đủ điều kiện sẽ nhận được những CODE VIP từ Cửu tinh Vô Song.
  • Điều kiện các Cường giả nằm trong:
    • Nạp tối thiểu 3.500 Củ trong tháng 10/2015.
    • Thời gian ghi nhận được tính đến 23:59' ngày cuối cùng mỗi tháng.

Lưu ý:

  • Cường Giả nào chưa nạp đủ 3.500 củ trong tháng 10, nếu tổng số Củ nạp tính từ 20/11 đến 25/11 đạt 5000 củ sẽ được tặng lại bộ code Tháng 11 này.
  • Thời gian trao code: 26/11/2015.
STTLoại codePhần thưởngSố Lượng
1Code Siêu VIP Tháng 11Túi Sinh Lực10
Đá Trác Việt20
Chứng Nhận Thiên Nguyên10
Hồng Nhan Hóa Đơn20
Hồn Phách Chi Linh20
100 củ khoá00
Đá Hồn Thú60
Linh Vũ Hồn40
1Code Quà Tặng Đặc BiệtThu Ích Đơnx1.55
100 củ khoá20
Thuốc Phòng Thủ (Vừa)5
Bùa Truyền Tống10
Cửu Chuyển Diên Đơn5
Thuốc Tấn Công (Vừa)5
2Code Quà Tặng CSM2.000 Huyền Khí Đơn5
Quả Linh Hồn12
Đá Tẩy Luyện-Cực6
Tâm Cảnh Phá Đơn10
Túi Sinh Lực Nhỏ5
Hạt Tinh Thần50
3Code Cửu Tinh Vô Song 72.000 Huyền Khí Đơn5
Đá Trang Bị20
Linh Vũ Hồn10
Đá Hồn Thú20
10 vạn bạc khoá10
Hồn Phách Chi Linh10
4Code Cửu Tinh Vô Song 82.000 Huyền Khí Đơn5
100 củ khoá10
Túi Sinh Lực Nhỏ5
Thiên Tinh Tinh Hoa15
Hồn Phách Chi Linh5
Hồng Nhan Hóa Đơn15
5Code Cửu Tinh Vô Song 92.000 Huyền Khí Đơn5
Quả Linh Hồn10
Đá Tẩy Luyện-Cực6
Tâm Cảnh Phá Đơn15
Túi Sinh Lực Nhỏ5
Hạt Tinh Thần50

Hạn sử dụng những CODE trên kéo dài tới 23:59 ngày 10/12/2015

ky-nang

Top