Hạn chế sử dụng tính năng Ghép

Hạn chế sử dụng tính năng Ghép

13-09-2015

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được thông báo: Hiện tại tính năng Ghép của Cửu Tinh Vô Song đang bị một số trục trặc. Mong chư vị Cường giả hạn chế sử dụng chức năng Ghép trong thời gian này. BĐH đang kiểm tra và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Top