Thông báo về việc trao giải của game 3Q ...

Thông báo về việc trao giải của game 3Q Củ Hành

31-07-2015

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Như đã thông báo trước đó về việc trao giải thưởng của game 3Q Củ Hành trong chương trình Chơi Cửu Tinh Có Quà Liền Tay lần 1.

Tuy nhiên, do lỗi hệ thống nên hiện tại chưa thể trao giải cho các bạn tham gia chương trình.

Thời gian trao giải dự kiến dời lại là Thứ 3 ngày 04/08/2015.

Rất mong các bạn thông cảm!

Top