Tích lũy nạp nhận Củ Khóa Thiên Nguyên

Tích lũy nạp nhận Củ Khóa Thiên Nguyên

06-10-2015

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được mang đến cho chư vị Cường Giả sự kiện đỉnh: Tích Lũy Nạp.

Đối tượng & thời gian:

  • Tất cả chư vị Cường Giả.
  • Từ 00:00 ngày 06/10/2015 - 23:59 ngày 06/10/2015.

Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động diễn ra, các Chư vị Cường giả tích lũy nạp theo các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn là Củ Khóa Thiên Nguyên.
  • Phần thưởng & điều kiện sẽ được thay đổi mỗi ngày.

Phần thưởng:

TÍCH LŨY NẠP

Webgame Khoa Huyễn Bách Chiến Vô Song

Chọn "Sảnh hoàn trả"

Webgame Khoa Huyễn Bách Chiến Vô Song

Chọn "Tích Lũy Nạp"để tham gia sự kiện

Webgame Khoa Huyễn Bách Chiến Vô Song

Lưu ý

Các sự kiện này chỉ có tại những máy chủ đã mở trên 7 ngày.

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc Chư vị Cường giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song!

Top