Tình trạng khó nhận quà tại "Chơi Cửu Ti...

Tình trạng khó nhận quà tại "Chơi Cửu Tinh nhận quà 2S"

17-07-2015

[CT.360game.vn]

Tây Võ Đế Quốc hoan nghênh chư vị Cường giả đã đến với Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song.

Chấp sự Tây Võ Đế Quốc xin được thông báo hiện tại chương trình "Chơi Cửu Tinh nhận quà 2S" đang gặp khó khăn khi nhận quà. Vấn đề này hiện đang được khắc phục.

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song

Sẽ có thông báo tại trang chủ sau khi hoàn thành. Mong chư vị Cường giả thứ lỗi vì sự bất tiện này.
Top